2 comments

  1. Përshëndetje
    Zëri është punuar shumë mirë dhe një cilësi mesatare. Mendoj që edhe nëse bëhet më i pastër do të ishte shumë më mirë dhe gjithashtu të ketë një qasje më shumë në zyrtaren shqip pa shumë ndikim dialektor.
    Gjithsesi kjo është ndër punët më të mira të këtij tts.

    1. Faleminderit. Duke pasur më shumë kohë, ne mund të përmirësohemi. Shqiptimi i Hanës është qëllimisht rajonal, nga Shkupi. Qeveria e Maqedonisë së Veriut porositi Hana. Do të ishim të kënaqur të ndërtonim një zë të dytë. Një zë me tingujt e një folësi toskë. Por, tani, të paktën ka një zë të përdorshëm shqiptar, Hana.

Comments are closed.